Q&A

Vad är en säkerhetsnyckel?
En säkerhetsnyckel är i dagsläget enklaste sättet att skydda sig mot nätfiske, kontoövertagande och andra typer av IT-baserade attacker där man är ute efter ens lösenord eller att ta över ens konto.

Hur fungerar en säkerhetsnyckel?
Det här videoklippet sammanfattar hur enkelt det är att använda en säkerhetsnyckel

Fungerar NFC funktionen utan att ha säkerhetsnyckeln i USB-porten?
Ja, se följande videoklipp för hur du använder din Yubikey med din smartphone

Hur aktiverar jag funktionen för min säkerhetsnyckel i Google, Facebook, Windows?
Läs några av våra guider hur du kommer igång under Lösningar samt Nyheter och tips

Vilka produkter och tjänster fungerar säkerhetsnycklar med? 
Det fungerar med flertal olika internettjänster så som Google, Facebook, Instagram, Drop Box, Microsoft 365 m.fl. Se här för en komplett lista över plattformar som stödjer Yubikey. Det fungerar även som inloggning till Operativsystem som Windows, MacOS/iOS och Linux/Android.

Kan jag kombinera olika säkerhetsnycklar?
Ja, det går att registrera flera nycklar och därmed ha en som backup om du råkar förlora din primära Yubikey.

Vad är MFA? 
MFA eller också kallat Multifaktorautentisering är en åtkomstmetod där du som användare behöver verifiera dig på flera olika sätt innan du får åtkomst till den information eller det konto som du försöker komma åt.

Hur länge har SCANDSEC™ funnits?
SCANDSEC™ (Scandinavian IT Security Solutions AB) har varit verksamma sedan början av 2020. Idag består bolaget av 4 personer med mer än 10 års erfarenhet inom IT och IT-säkerhet.

Kan jag flytta samma säkerhetsnyckel mellan olika datorer eller smartphones?
Ja, det går alldeles utmärkt att använda en och samma säkerhetsnyckel på flera olika enheter. 

Vad händer om jag tappar bort min säkerhetsnyckel? 
Det absolut bästa är att inneha två säkerhetsnycklar där du har en som din primära nyckel samt en registrerad backup-nyckel. Många plattformar har support för att återställa lösenord genom att skicka ut ett OTP via SMS eller Google Authenticator eller liknande tjänst. Läs mer här om att ersätta en förlorad Yubikey.

Vad är FIDO Alliance?
FIDO (Fast IDentity Online) är en öppen branschorganisation som startades i februari 2013 vars uppgift är att utveckla och främja autentiseringsstandarder som hjälper till att minska världens förlitelse på enbart lösenord. FIDO hanterar bristen på interoperabilitet bland starka autentiseringsenheter och minskar de problem som användarna möter att skapa och komma ihåg flera användarnamn och lösenord.