Security Key-serien från Yubico

Julkaissut Philip Scandsec

Leverera exceptionell säkerhet med FIDO2 och U2F.

Security Key-serien från Yubico - en översikt

Security Key-serien från Yubico kombinerar en hårdvarubaserad autentiseringskryptografi med de öppna standard protokollen; U2F- och FIDO2-protokoll för att förhindra kontokapningar. Det finns två säkerhetsnycklar i serien – Security Key och Security Key NFC.

Security Key-serien fungerar direkt med hundratals tjänster som redan stöder FIDO U2F- och FIDO2- autentiseringsprotokoll inklusive Microsoft-konton (för lösenordsfri inloggning), Google, Facebook, Twitter, Dropbox, en allt större lista med lösenordshanterare och flera DO2- och U2F-kompatibla webbplatser.

Ingen ytterligare programvara krävs och autentiseringen är enkel, snabb och pålitlig. Sätt bara in antingen Security Key eller Security Key NFC i en USB-port och verifiera med en enkel svepning med fingret. Du kan också klicka på Security Key NFC på en NFC-aktiverad enhet för snabb, enkel och säker autentisering. Security Key-serien är stötoch vattentålig, kräver inte batterier, har inga rörliga delar och är alltid på och tillgänglig så att du kan logga in på dina konton med bara en rörelse.

Flexibla autentiseringsalternativ - lösenordsfritt, 2FA och MFA

FIDO2 och U2F är moderna autentiseringsprotokoll som ger en hög säkerhetsnivå med hjälp av kryptering med nycklar. FIDO2 markerar en utveckling av U2F genom att nu möjliggöra flera användarscenarier inklusive stark assymetrisk kryptografi och stöd för lösenordsfri inloggning plus PIN.

Med dessa funktioner kan Security Key-serien ersätta svaga statiska användarnamn/lösenord med en stark lösenordsfri och hårdvarustödd säkerhetslösning som säkerställer att dessa uppgifter inte kan återanvändas eller delas mellan olika tjänster. Detta hjälper till att skydda mot nätfiske och MiTM-attacker, och minskar också risker relaterade till serverbrott. Dessa protokoll är också integritetsskyddade, utan personlig information som lagras på enheten, vilket uppfyller säkerhetskraven även om nyckeln skulle tappas bort.

Security Key från Yubico

Security Key från Yubico kombinerar en hårdvarubaserad autentiseringskryptografi med öppna nycklar med U2F- och FIDO2-protokoll, som förhindrar kontokapningar.

  • Fungerar direkt med Google, Microsoft, Twitter, Facebook och hundratals andra tjänster
  • Stödjer FIDO2 och U2F.
  • Stöt- och vattensäker
  • USB-A

Security Key NFC från Yubico

Security Key NFC erbjuder NFC-support och enkel tap-and-go-autentisering. Den kombinerar en hårdvarubaserad autentiseringskryptografi med öppna nycklar med U2F- och FIDO2-protokoll plus USB-support. Tack vare detta kan Security Key NFC eliminera kontokapningar på datorer, surfplattor och mobiler.

  • Fungerar direkt med Google, Microsoft, Twitter, Facebook och hundratals andra tjänster
  • Stödjer FIDO2 och U2F
  • Enkel tap-and-go-autentisering av mobiler
  • Förbättrad formsprutningsprocess leder till den starkaste och mest hållbara säkerhetsnyckeln på marknaden

Så använder du Security Key-serien

Säkrar alla tjänster som stöttar U2F- och nya FIDO2-protokollet.

IT-avdelningar

IT-avdelningen kan snabbt och enkelt installera Security Key-serien i hela företaget med egna verktyg eller verktyg från Yubicos företagspartners. Installationen är snabb och enkel eftersom den intuitiva upplevelsen gör det möjligt för användare att använda den direkt. Läs mer om Yubicos ekosystem och de tjänster och applikationer som fungerar med Security Key NFC på www.yubico.com/works-withyubikey.

För företag

Integrera support för Security Key-serien i dina system och applikationer för att göra det möjligt för dina användare att skydda mot åtkomst till sina konton och uppmana dem att autentisera sig igen när de utför känsliga transaktioner eller får tillgång till viktiga tillgångar som kräver högsta skyddsnivå.

För utvecklare

Använd Security Key-serien för att säkra Google, GitHub, Dropbox eller personliga Microsoft-konton och använd dig av Yubicos öppna källkoder för utvecklare 

för att integrera Security Key-serien med dina tjänster, din webbplats eller applikation. Läs mer på Yubicos sida för utvecklare på https://dev.yubico.com.

För personlig användning

Människor över hela världen förlitar sig på Security Keyserien från Yubico för att säkra sina Google-, Dropboxoch personliga Microsoft-konton inklusive tillgång till tjänster som Outlook, Office, Skype, OneDrive, XBox Live och många andra tjänster. En enda säkerhetsnyckel möjliggör säker inloggning på en praktiskt taget obegränsad uppsättning tjänster. Det är prisvärt och enkelt att använda.

Gå till https://yubico.com/start för instruktioner om hur du installerar din Security Key-serie från Yubico.


Jaa tämä julkaisu← Vanhempi julkaisu Uudempi julkaisu →