Palautuskäytäntö

Ångerrätt

Vid köp av varor på webbplatsen har du som privatperson 14 dagars ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket gäller från det att du har mottagit den vara som du har beställt. För företag utgår ingen ångerrätt. 

Vid nyttjande av din ångerrätt:

Vid ånger skall du meddela företaget via mail info@scandsec.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt.

  Du bör omedelbart och senast inom lagstiftade 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.

  Vid ånger står du själv för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.

  På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande hanteringskostnad samt värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt. 

  Ångerrätten gäller inte vid:

  Produkter som på grund av säkerhetsskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.

  Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

  Garanti

  Vid garantirelaterade frågor hänvisar vi direkt till respektive tillverkare och deras rutiner. Kontakta oss på info@scandsec.se för att få mer info kring aktuell produkt och tillverkare. 

  Reklamation och klagomål

  Vi besiktigar alla produkter innan de skickas till dig. Skulle produkten ändå visa sig vara skadad eller felexpedierad när den anländer till dig som kund åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att åtgärda felet. Tills dess att tillverkaren har konstaterat fel i varan ansvarar du som köpare för att skicka varan till tillverkaren för undersökning och stå för de fraktkostnader som det medför. Vid godkänd reklamation återbetalar vi därefter köpeskillingen samt fraktkostnaden till dig.

  Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.

  Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

  Hur går du tillväga vid reklamation?

  Eventuella fel och defekter ska alltid reklameras till info@scandsec.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.

  I de fall vi inte kan åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalas summan för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

  Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.